Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov je správcovskou spoločnosťou ktorá, bola založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove. Je to spoločnosť so 100 % účasťou mesta a svoju činnosť začala dňom 1.1.2002.