18.01.2021 - BADRBYT, s.r.o., správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 12, Bardejov, v suteréne. Viac TU.

18.01.2021 - BADRBYT, s.r.o., správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Dlhý rad A/1 - prízemie, Bardejov, v suteréne. Viac TU.