HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Služby
Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. s pôsobnosťou na katastrálnom území mesta Bardejov a jeho priľahlých častí zabezpečuje: 

» správu domov, bytov a nebytových priestorov, 
» prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom 
» údržbárske práce  

Údržbárske práce: 

a) maliarske, natieračské sklenárske, 
b) montáž, revízie opravy meracej regulačnej techniky, 
c) prenájom strojov, prístrojov zariadení, 
d) skladovanie, 
e) zemné práce mechanizmom, 
f) uskutočňovanie stavieb 
g) výkon činnosti stavebného dozoru, 
h) murárstvo, 
i) zámočníctvo izolatérske práce, 
j) montáž, oprava, Údržba, Odborné prehliadky Odborné skúšky elektrických zariadení, 
k) inštalácia elektrických rozvodov zariadení Na bezpečné napätie, 
l) montáž plastových okien dverí 
m) klampiarstvo, 
n) vodoinštalatérske práce, 
o) plynoinštalatérske práce 
p) pohotovostná služba

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   P.O.Box 332,   085 03 Bardejov 3
mailto:bardbyt@stonline.sk                                                                                           http://www.bardbyt.sk/
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV