HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Profil firmy BARDBYT, s.r.o.Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov bola založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove. Je to spoločnosť so 100 % účasťou mesta a svoju činnosť začala dňom 1.1.2002. 
Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. s pôsobnosťou na katastrálnom území mesta Bardejov a jeho priľahlých častí zabezpečuje: 

» správu domov, bytov a nebytových priestorov, 
» prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom 
» údržbárske práce  

Údržbárske práce: 

a) maliarske, natieračské sklenárske, 
b) montáž, revízie opravy meracej regulačnej techniky, 
c) prenájom strojov, prístrojov zariadení, 
d) skladovanie, 
e) zemné práce mechanizmom, 
f) uskutočňovanie stavieb 
g) výkon činnosti stavebného dozoru, 
h) murárstvo, 
i) zámočníctvo izolatérske práce, 
j) montáž, oprava, Údržba, Odborné prehliadky Odborné skúšky elektrických zariadení, 
k) inštalácia elektrických rozvodov zariadení Na bezpečné napätie, 
l) montáž plastových okien dverí  
m) vodoinštalatérske práce,  
n) pohotovostná služba 

K 6.5.2013 zamestnáva spoločnosť 29 zamestnancov. 

Všeobecné princípy Ho Riadenie ako aj organizačná minulých rokov sú zamerané Na hospodárnosti, efektívnosti prevádzkyschopnosti, zveľaďovanie bytového nebytového fondu poskytovanie služieb. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti JE konateľ, ktorý koná za spoločnosť navonok. Konateľ spoločnosti zodpovedá za celkovú činnosť spoločností Valnému zhromaždenie. Na jeho ČINNOSŤ dohliada dozorné rada, ktorá dalej nahliada do účtovných kníh iných dokladov kontroluje tam obsiahnuté údaje. 
Štruktúra spoločnosti => Konateľ spoločnosti

 - asistentka konateľa spoločnosti

 - energetik

 - referent PO a CO


 Ekonomický útvar

 Technický útvar

   

 - ekonomické oddelenie

 - prevádzka bytov

 - sklad

    a nebytových priestorov

 - predpis nájomného

 - investície komplet, dozor

   
 

Vedúci údržby

   
 

> technik údržby

 

> zásobovač

 

> rozpočtár

 

> údržbári

   
 
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV