HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Stredisko údržba
Stredisko údržby: BARDBYT, s.r.o, T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov Zabezpečuje opravy a údržbu bytových a nebytových priestorov. Realizácia oprav nahlásených porúch, havárií aj v cudzích, nespravovaných priestoroch. 

Stredisko údržby: BARDBYT, s.r.o, T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov 


Ponúka tieto práce: 

· kúrenárske práce 
· vodoinštalačné práce 
· elektroinštalačné práce 
· zámočnícke práce  
· izolácie striech 
· izolácie proti zemnej vlhkosti 
· izolácie tepelné 
· murárske práce 
· položenie obkladov a dlažieb 
· maliarske a natieračské práce 
· osadenie plastových okien a dverí 
· strihanie plechu na elektrických nožniciach 
· ohýbanie plechu na ohýbačke 
· odborné prehliadky a odborné skúšky na základe oprávnenia 
· elektroinštalačné práce 

Prevádzame práce stroj. mechanizmami a prepravu motor. vozidlom: 

- prevoz stavebných materiálov motorovým vozidlom Avia  
- práce čističkou ROWO - krtko (prebíjanie kanalizácie, žúmp, septikov) 


Oceňovanie prác a služieb: 

- program CENKROS 
- aktuálne podnikové HZS 
- ceny výkonov motorových vozidiel a strojov podľa aktuálnej podnikovej smernice 
- ceny dohodou 

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   Moyzesova 7,   085 03 Bardejov
mailto:bardbyt@stonline.sk; bardbyt@bardbyt.sk                                                                      http://www.bardbyt.sk/
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV