HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Zaujímavé odkazy
Orosovanie skiel
Mate problém s orosovaním skiel? Viac na tejto stránke: 

http://www.noves.sk/sk/index.php?k_id=167&kk_id=169&c=2

Cely Clanok
Daň z bytu
Problematika dane z bytov (kam zákon zaraďuje i nebytové priestory nachádzajúce sa v bytovom dome) je upravená v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavbené odpady (ďalej len "zákon") - podrobnejšie na tejto stránke:

http://www.obcan.sk/Default.aspx?catId=13&eventId=932
 
Cely Clanok
Niečo o teple...
Cely Clanok
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. - úplné znenie

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. - úplné znenie

 

(aktualizované úplné znenie - stav k 1. 4. 2019)

(o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 22.8.1993
Účinnosť od: 1.4.2019

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20190401
Cely Clanok
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV