HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
NON STOP
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 416,32 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 2 kancelárie 14,22 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 8 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova Obvodného úradu
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 18,16 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : IV. medziposchodie
vymera : 9 kancelárií 16,00 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 18,16 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Partizánska 4:
poschodie : suterén
vymera : 62,30 m2, 17,92m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný, službový priestor
info : budova Detskej polikliniky
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova Obvodného úradu
Plán oprav bytových domov v správe
Náklady na opravy a údržbu bytového domu A3 Dlhý rad Bardejov na rok 2015
  
BARDBYT, s. r. o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov


 

Náklady na opravy a údržbu bytového domu A3 Dlhý rad Bardejov na rok 2015 

        

 Bardbyt, spol. s r. o. v Bardejove, ako správca bytového domu bl. A3 , oznamuje majiteľom bytov ,
že v roku 2015 budú nasledovné náklady na údržbu, výmeny, resp. revízie :

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaiste
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení :

Odborná prehliadka :    

- plyn. zariadení /1x3 roky/             135,00 €

- plyn. spotrebičov 1x3 roky  30 byt. jednotiek   225,00 €

- Hydranty 15 ks- /každý rok/            135,40 €

- Hasiace prístroje 3ks                 4,70 €  

S p o l u :                      500,10 € s DPH

Bežná údržba                      600,00 € s DPH


Výmena vodomerov po dobe ciachu v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

- TÚV - 4 ks                     104,80 € s DPH

- SV  - 1 ks                      26,20 € s DPH

S p o l u :                      131,00 € s DPH

Opravy väčšieho charakteru :                                 

- oprava a údržba                   150,00 € s DPH

- pravidelný servis výťahov              663,36 € s DPH

- deratizácia                      88,00 € s DPH

                  
S p o l u :                     901,36 € s DPH 

Predpokladané súdne a exekučné poplatky         0,00 € s DPH


 Náklady  c e l k o m :               2132,46 € s DPH


        


S pozdravom
                           Ing. Jaroslav  Ž á k,
                            konateľ spoločnosti 
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu B15, B16, J. Grešáka, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu bl.T, Česká Lipa, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu bl. T, Č. Lipa, Bardejov na rok 2015
Náklady na opravy a údržbu  domu bl. T Česká Lipa Bardejov na rok 2015 
      
  Bardbyt, spol. s r. o. v Bardejove, ako správca bytov bytového domu bl. H3 , oznamuje majiteľom bytov,
že v roku 2015 budú nasledovné náklady na údržbu, výmeny, resp. revízie :

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení :
 Odborná prehliadka : - plyn .zariadení   /1x3roky/                 0,00 €
           - plyn. spotrebičov /1x 3 roky/ 12 byt. jednotiek        0,00 €
           - Hydranty :   3 ks:/každý rok/               27,07 €
           - Hasiace prístroje:3ks /každý rok/               3,10 €
S p o l u :                                    30,17 € s DPH
 
2. Bežná údržba                                 150,00 € s DPH

3. Výmena vodomerov po dobe ciachu v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

             - SV 0 ks                           0,00 €  
             - deratizácia                         88,00 € s DPH
 
4.Opravy väčšieho charakteru :
             - Výmena skorodovaného plyn. potrubia             246,77 € s DPH
             - Oprava plynomera 1 ks                    55,28 € s DPH
             - Výmena potrubia studenej vody               1 290,41 € s DPH
SPOLU:                                       1 592,46 € s DPH
 
 
 
Náklady  c e l k o m :                              1 860,63 € s DPH


                           

                          Ing. Jaroslav  Ž á k,
                           konateľ spoločnosti 
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu, ul. Ťačevská 43, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu A3, Dlhý rad 18, 19, 20, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu K4, Ťačevská 23, Bardejov na rok 2015
 
 

Technické zhodnotenie údržba a oprava bytového domu K4 -Ťačevská 23 Bardejov
 1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na 
  zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení :
  
  
    Odborná prehliadky: - plyn. zariadení /1x3 roky,            125,00 €
              - plyn. spotrebičov 1x3 roky 77 byt. jednotiek  577,50 €
              - Hydranty 26 ks-/každý rok/           234,62 €
              - Hasiace prístroje 1ks               1,56 €
Spolu :                                   938,70 € s DPH

 1. Bežná údržba                              300,00 € s DPH

 1. Výmena vodomerov po dobe ciachu v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológi
  a skúšobníctvo SR č.210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších
  predpisov
  
            - TÚV - 2 ks                                           52,40 € s DPH
                        -SV - 8 ks                   209,60 € s DPH
  
   
  Spolu:                                131,00 € s DPH
  
  4. Opravy väčšieho charakteru :  
  
             - výmena ležatého rozvodu SV vody v suteréne  2 547,72€ s DPH
             - oprava a údržba výťahov             150,00 € s DPH
             - pravidelný servis výťahov            676,80 € s DPH
             - deratizácia                   88,00 € s DPH

   Spolu :                               3 462,52 € s DPH 
 
 Ak by vypracoval PD pre vyregulovanie ÚK Termoklima Poprad ,cena pre byt 4,50€ bez DPH
                   4,50x76 = 342€ bez DPH
 
Ak nie je Termoklima Poprad spracovateľom PD pre vyregulovanie ÚK, cena pre byt 6,0 € bez DPH
                   6,0x76 = 456€ bez DPH
 
Investične náklady na vyregulovanie jednej stúpačky je cca 120€ bez DPH
                   120x 6 = 720€ bez DPH
 
 
                            Ing. Jaroslav  Ž á k,
                            konateľ spoločnosti 
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu H3, Bardejov na rok 2015
Náklady na opravy a údržbu  domu bl. H3 Partizánska 25,26 Bardejov na rok 2015 
        
  Bardbyt, spol. s r. o. v Bardejove, ako správca bytov bytového domu bl. H3 , oznamuje majiteľom bytov,
že v roku 2015 budú nasledovné náklady na údržbu, výmeny, resp. revízie :

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení :

Odborná prehliadka : - plyn. zariadení  /1x 3 roky /           90.00 €
           - plyn. spotrebičov /1x 3 roky/ 24 byt. jednotiek  180,00 €
           - Hydranty : 2 ks:/každý rok/            18,05 €
           - Hasiace prístroje:2ks /každý rok/          3,10 €
S p o l u :                               291,15 € s DPH

2. Bežná údržba                             300,00 € s DPH

3. Výmena vodomerov po dobe ciachu v zmysle ustanovení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

           - TÚV -  4 ks                   104,80 € s DPH
           - SV -  2 ks                    52,40 € s DPH
  Spolu :                                 157,20 € s DPH
 
4. Opravy väčšieho charakteru : 
            - oprava a údržba výťahov             1.550,00 € s DPH
            - pravidelný servis výťahov             414,64 € s DPH
            - deratizácia                    88,00 € s DPH
  S p o l u  :                             2 052,64 € s DPH

5.Predpokladané súdne a exekučné poplatky :                 0,00 €

Náklady  c e l k o m :                          2 800,€ s DPH                          Ing. Jaroslav  Ž á k,
                          konateľ spoločnosti 
 
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu F19, Fučíkova 29, 30, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu H3,Partizánska 25, 26, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Náklady na opravy a údržbu bytového domu K4, ul. Ťačevska 23, Bardejov na rok 2016
Cely Clanok
Tlacit

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV