HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
Po-Pia 15:30-22:00 So-Ne 08:00-22:00
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Montáž vodomerov

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov,
vykonáva montáž meračov pretečeného množstva vody.

 

 


BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov,

na základe 

Rozhodnutia o registrácii č. R/I-031/2004 ;vydaného ÚNMS SR,

vykonáva: 

montáž meračov pretečeného množstva vody:

- na studenú vodu
- na teplú vodu     


Zástupcom registrovanej osoby na montáž určených meradiel;

je Ing. Michal Šuťak, č.t. 0911793891
         mailto:sutak@bardbyt.sk


BARDBYT, s.r.o, stredisko údržby,

zabezpečuje:
=>  výmenu vodomerov na studenú a teplú vodu 
=>  výmenu stupačkových ventilov

Tieto služby ponúkame v najnižších cenách v Bardejove.

 

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   Myozesova 7,   085 03 Bardejov

mailto:bardbyt@stonline.sk; bardbyt@bardbyt.sk                                        http://www.bardbyt.sk

Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Radničné námestie 12:
poschodie : poschodie, dvorná časť
vymera : 49,89 m2
ucel vyuzivania : obchodná, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 3 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : Nová budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : III. poschodie
vymera : á 15 m2
ucel vyuzivania : 1 kancelária
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16 :
poschodie : I. poschodie
vymera : á 15,50 m2
ucel vyuzivania : 2 kancelárie
info : stará budova OÚ
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 208,16 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV