BARDBYT, s.r.o. Bardejov vykonáva celý rad úkonov pre klientov, ktoré nesúvisia
s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy
a mandátnych zmlúv. Cenník služieb platí aj pre ostatných zmluvných partnerov.

C E N N Í K