height=103
Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov, správcovska spoločnosť založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove, so 100 % účasťou mesta. 
 
height=35 Na trhu už od roku 2002
height=35 Správa domov, bytov a nebytových priestorov
height=35 Prenájom nehnuteľností s pokytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom
height=35 Rozsiahlé údržbárske práce