Výmera: 48,35 m2
Účel využívania: obchodná činnosť, služby, kancelárske priestory
Najnižšia cena nájomného: 19,92 EUR/m2/rok bez DPH
Voľné od: ihneď
Viac informácií TU.