• Otvoriť všetky dvere a okná.
 • Vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť prívod plynu (domový uzáver, resp. hlavný uzáver plynu).
 • Nepoužívať otvorený oheň.
 • Nepoužívať elektrické zvončeky, elektrické spotrebiče a telefóny. - Nezapínať, ale ani nevypínať elektrické spotrebiče.
 • Nevyťahovať šnúry k spotrebičom zo zásuvky.
 • Nepoužívať výťah.
 • Varovať ostatných a opustiť budovu.
 • Nefajčiť.
 • Informovať pohotovostnú službu plynárenskej organizácie telefónom mimo domu či miesta úniku.
 • Ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých priestorov, informovať políciu aj hasičov.
 • Miesto úniku sprístupniť pre pohotovostnú a poruchovú službu.
 • Únik nikdy nezisťovať plameňom, ale vždy pomocou saponátu alebo mydla. Prejaví sa tvorbou bublín v mieste netesnosti. Väčšie úniky plynu ľahko zistíme čuchom a prípadne aj sluchom.
Informačná brožúrka SPP:_Bezpečne_so_zemnym_plynom