Čo by ste mali robiť, ak ste uväznení vo výťahu?
Po uväznení pasažiera je najlepším spôsobom stlačiť tlačidlo núdzového volania vo výťahu. Toto tlačidlo bude zvyčajne pripojené k pracovnej miestnosti alebo monitorovaciemu centru. Ak to môžete urobiť, potom len čakajte na záchranu.
Čo robiť, keď je alarm nefunkčný?
1. Môžete kričať alebo búchať na kabínu výťahu.
2. Na vyvolanie hlasnejšieho hluku použite nejaký predmet, napr. topánku, kľúče a pod..
V čase, keď ešte neprichádzajú záchranári, by uväznení ľudia nemali prestať volať o pomoc, udržiavať si fyzickú silu, pokojne pozorovať pohyb a trpezlivo čakať na záchranu.
Okrem toho by sme pri jazde výťahom v čase riadnej prevádzky mali venovať pozornosť niektorým veciam:
1. Keď cestujúci vystupujú z výťahu, mali by vidieť, či je kabína výťahu v zastávke v regulérnej polohe. Nevstupujte naslepo, zabráňte tomu, aby sa otvorili dvere a výťah nebol v stanici a nespôsobilo to pád do výťahovej šachty.
2. Cestujúci by nemali používať telo, aby zabránili výťahu zatvoriť dvere alebo inak cloniť  a blokovať bezpečnostné prvky dverí výťahu.
3. Deti musia byť vo výťahu v sprievode dospelej osoby.

4. Nejazdite výťahom, keď je požiar alebo zemetrasenie.
Ak ste mimo výťah a zistili ste, že vo výťahu sú zakliesnení ľudia volajte dozorcu výťahu, havarijnú službu správcu alebo havarijnú službu servisnej organizácie výrobcu výťahu