Stredisko údržby: BARDBYT, s.r.o, T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov Zabezpečuje opravy a údržbu bytových a nebytových priestorov. Realizácia oprav nahlásených porúch, havárií aj v cudzích, nespravovaných priestoroch. 

Stredisko údržby: BARDBYT, s.r.o, T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov 


Ponúka tieto práce: 

· kúrenárske práce 
· vodoinštalačné práce 
· elektroinštalačné práce 
· zámočnícke práce  
· izolácie striech 
· izolácie proti zemnej vlhkosti 
· izolácie tepelné 
· murárske práce 
· položenie obkladov a dlažieb 
· maliarske a natieračské práce 
· osadenie plastových okien a dverí 
· strihanie plechu na elektrických nožniciach 
· ohýbanie plechu na ohýbačke 
· odborné prehliadky a odborné skúšky na základe oprávnenia 
· elektroinštalačné práce 

Prevádzame práce stroj. mechanizmami a prepravu motor. vozidlom: 

- prevoz stavebných materiálov motorovým vozidlom Avia  
- práce čističkou ROWO - krtko (prebíjanie kanalizácie, žúmp, septikov) 


Oceňovanie prác a služieb: 

- program CENKROS 
- aktuálne podnikové HZS 
- ceny výkonov motorových vozidiel a strojov podľa aktuálnej podnikovej smernice 
- ceny dohodou 

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   Moyzesova 7,   085 03 Bardejov
mailto:bardbyt@stonline.sk; bardbyt@bardbyt.sk                                                                      http://www.bardbyt.sk/