Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. s pôsobnosťou na katastrálnom území mesta Bardejov a jeho priľahlých častí zabezpečuje:
» správu domov, bytov a nebytových priestorov,
» prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom
» údržbárske práce


Údržbárske práce:

a) maliarske, natieračské sklenárske,
b) montáž, revízie opravy meracej regulačnej techniky,
c) prenájom strojov, prístrojov zariadení,
d) skladovanie,
e) zemné práce mechanizmom,
f) uskutočňovanie stavieb
g) výkon činnosti stavebného dozoru,
h) murárstvo,
i) zámočníctvo izolatérske práce,
j) montáž, oprava, Údržba, Odborné prehliadky Odborné skúšky elektrických zariadení,
k) inštalácia elektrických rozvodov zariadení Na bezpečné napätie,
l) montáž plastových okien dverí
m) klampiarstvo,
n) vodoinštalatérske práce,
o) plynoinštalatérske práce
p) pohotovostná služba
 

Korešpondenčná adresa:

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
email:bardbyt@bardbyt.sk
http://www.bardbyt.sk/