Havarijná službaslužbukonajúci údržbár
0902 875 449
054 474 26 00
údržba - mobil:
0910 793 892
Po: 15:00-22:00Ut: 15:00-22:00Str: 15:00-22:00Št: 15:00-22:00Pia: 15:00-22:00So: 08:00-22:00Ne: 08:00-22:00
Rubriky | Zaujímavé odkazy
 • Aký má byť príspevok do fondu opráv =>
  Aký má byť príspevok do fondu opráv? Pri určení výšky platieb do fondu opráv bytového domu by sa nemala brať do úvahy sociálna situácia vlastníkov bytov, ale stav domu.  ...
 • Fond oprav - Ako sa tvori =>
  Fond opráv: Ako sa tvorí ? • Výšku platieb do fondu opráv schvaľujú vlastníci bytov vždy nadpolovičnou väčšinou hlasov. Zvyknú ju určiť buď podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, alebo podľa ...
 • Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov
  Koho zvoliť za zástupcu vlastníkov bytov  [etrend.sk; 20/03/2015; Tomáš Poláček a JUDr. Marek Hudec ; Zaradenie: eTREND; monitoring pre ZBHS] http://www.etrend.sk/financie/koho-zvolit-za-zastupcu-vlastnikov-bytov.html   ...
 • Práva a povinnosti vlastníkov bytov =>
  Niektoré práva a povinnosti vlastníkov bytov: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky ...
 • Pristupujte k svojmu majetku a peniazom zodpovedne. Choďte na bytové schôdze
  Pristupujte k svojmu majetku a peniazom zodpovedne. Choďte na bytové schôdze  [hnporadna.hnonline.sk; 20/03/2015; zub ; Zaradenie: Servisné prílohy, Poradca] http://hnporadna.hnonline.sk/poradca-156/pristupujte-k-svojmu-majetku-a-peniazom-zodpovedne-chodte-na-bytove-schodze-693995   So ...
 • Toto sú pravidlá bytových schôdzí
  Toto sú pravidlá bytových schôdzí  [hnporadna.hnonline.sk; 20/03/2015; zub ; Zaradenie: Servisné prílohy, Poradca ; Monitorig pre ZBHS] http://hnporadna.hnonline.sk/poradca-156/toto-su-pravidla-bytovych-schodzi-694017   Na čo slúži ...
 • Výkon správy
  Správcovská spoločnosť - BARDBYT, s.r.o., v rámci predmetu činnosti spoločnosť je zameraná na správu všetkých typov objektov, vrátane bytov a nebytových priestorov v obytných domoch, hospodárskych blokov, polyfunkčných objektov ...
 • Výkon správy bytov - kalkulácia =>
  Zabezpečenie úkonov súvisiacich s opravou a údržbou bytov a domov: Preventívna údržba domového fondu podľa platných noriem a odstraňovanie havárii. Vykonanie opravy a údržbu spoločných časti, zariadení a príslušenstva ...
 • Zástupca vlastníkov nie je domovník ani údržbár
  Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.   ...
 • Bardbyt 2020@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development