03.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na Dlhom rade B/2, Bardejov prízemie. Viac TU.
11.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na Stocklovej 9, Bardejov 1. poschodie. Viac TU.
18.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na T. Ševčenku 7, Bardejov prízemie. Viac TU.
18.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 35, Bardejov 1. poschodie. Viac TU.
18.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 20, Bardejov suterén. Viac TU.
18.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 12, Bardejov suterén. Viac TU.
18.01.2022   BARDBYT, s.r.o., ako správca majetku mesta, vyhlasuje výberové konanie pre nájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 12, Bardejov 1. poschodie. Viac TU.