Rozhodnutia o registrácii č. R/I-031/2004 ;vydaného ÚNMS SR,

vykonáva: 

montáž meračov pretečeného množstva vody:

- na studenú vodu
- na teplú vodu     

Zástupcom registrovanej osoby na montáž určených meradiel je Ing. Michal Šuťak

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   Myozesova 7,   085 03 Bardejov

mailto:bardbyt@stonline.sk; bardbyt@bardbyt.sk                                        http://www.bardbyt.sk