VEREJNÉ  TOALETY
 
Prevádzkový čas
                           
 
                                         Pondelok                  8.00 hod. – 12.00 hod.              12.30 hod. – 18.00 hod.
 
                                         Utorok                      8.00 hod. – 12.00 hod.              12.30 hod. – 18.00 hod.
       
                                         Streda                       8.00 hod. – 12.00 hod.              12.30 hod. – 18.00 hod.
       
                                         Štvrtok                     8.00 hod. – 12.00 hod.              12.30 hod. – 18.00 hod.
       
                                         Piatok                       8.00 hod. – 12.00 hod.              12.30 hod. – 18.00 hod.
       
                                        Sobota                      12.00 hod. – 18.00 hod.
       
                                        Nedeľa                      12.00 hod. – 18.00 hod.
 
 
 
 
Prevádzkovateľ:                                                                                                                 Zodpovední za prevádzku:
BARDBYT, s.r.o, Moyzesova 7, Bardejov                                                                               p. Židišin
Tel. 054/4746955, Fax. 054/4742601                                                                                  p. Gmitterová
bardbyt@stonline.sk
www.bardbyt.sk