PREZENČNÁ LISTINA zo schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome... 
 
PREZENČNÁ LISTINA 
zo schôdze vlastníkov v bytovom dome ........., ul. ............................, 085 01 Bardejov, konanej

dňa ..................... o ......... hod. v priestoroch ............................................................ . 


           Priezvisko a meno                                                                                                           Podpis 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

...................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

...............................................................................-....................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

....................................................................................................................................... ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

........................................................................................................................................ ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

......................................................................................................................................... ................................ 

.......................................................................................................................................... ................................ 

.......................................................................................................................................... ................................ 

........................................................................................................................................... ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................ 

............................................................................................................................................ ................................