Havarijná službaslužbukonajúci údržbár
0902 875 449
054 474 26 00
údržba - mobil:
0910 793 892
Po: 15:00-22:00Ut: 15:00-22:00Str: 15:00-22:00Št: 15:00-22:00Pia: 15:00-22:00So: 08:00-22:00Ne: 08:00-22:00
Rubriky | Chcete zmeniť správcu?
 • Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov
  Žiadosť o zvolanie schôdze vlastníkov, v súlade s § 8b ods.2 pís. g zákona číslo 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení ...
 • Ako zmeniť správcu
  Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi.    Postup pri zmene správcu obytného domu vlastníkmi  A. Zvolať schôdzu vlastníkov obytného domu: - 1/4 ...
 • VS
  03.05.2023   BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 12 - suterén. Viac  ...
 • Cenník BARDBYT, s.r.o. Bardejov
  BARDBYT, s.r.o. Bardejov vykonáva celý rad úkonov pre klientov, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a mandátnych zmlúv. Cenník služieb ...
 • Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ )
  Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a nasl. OZ ). Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa konať ... Dohoda o plnomocenstve ( § 31 a ...
 • Nie ste spokojní so správcom? Vymeňte ho!
  Nie ste spokojní so správcom? Vymeňte ho!  [Profit; 07/2011; 06/04/2011; s.: 48,49; Zuzana Voštenáková ; Zaradenie: Správa bytových ...
 • Orosovanie skiel
  Mate problém s orosovaním skiel? Viac na tejto stránke:  http://www.noves.sk/sk/index.php?k_id=167&kk_id=169&c=2 ...
 • Prenájom tribúny
  Tribúna     Bardbyt, s.r.o., Moyzesova7, 085 01 Bardejov ponúka na prenájom t ...
 • Prezenčná listina
  PREZENČNÁ LISTINA vlastníkov bytov v bytovom dome... / výpoveď / PREZENČNÁ LISTINA  vlastníkov bytov v bytovom dome ........., ul. ............................, ...
 • Prezenčná listina zo schôdze ....
  PREZENČNÁ LISTINA zo schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome...     PREZENČNÁ LISTINA  zo schôdze vlastníkov v bytovom dome ........., ul. ............................, 085 ...
 • Program schôdze vlastníkov
  Program schôdze vlastníkov ...  Program schôdze vlastníkov  obytného bloku ....................,ul. ............................, 085 01 Bardejov   1.  Otvorenie  2.  Voľba overovateľa zápisnice  ...
 • Radi by ste zmluvu o výkone správy vypovedali?
  Radi by ste zmluvu o výkone správy vypovedali?   Vážení vlastníci bytov, ste nespokojní so svojím správcom a ...
 • Bardbyt 2020@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development