Dražieb, ktoré si pri dlhoch v bytovke objednali ostatní vlastníci bytov, pribúda. Majiteľ bytu, tým že neplatí, zaťažuje susedov 

Rozhodne schôdza 

[Korzár; 169/2012; 23/07/2012; s.: 9; ht ; Zaradenie: RODINA] 

V bytovke musí s dražbou súhlasiť viac ako polovica vlastníkov. 

Dražieb, ktoré si pri dlhoch v bytovke objednali ostatní vlastníci bytov, pribúda. Majiteľ bytu, tým že neplatí, zaťažuje susedov – aby služby v dome fungovali, na jeho dlh sa priebežne skladajú všetci. Možnosť dať do dražby byt dlžníka ostatným vlastníkom dáva zákon – v ich prospech vzniká záložné právo na byt neplatiča. 

Ako veriteľ pri dražbe vystupuje spoločenstvo vlastníkov alebo správca (prípadne bytové družstvo, ak zabezpečuje správu). 

Pre rozhodovanie o dražbe v dome platia o niečo prísnejšie pravidlá ako pri bežných veciach. Na schôdzi za ňu musí zahlasovať nadpolovičná väčšina vlastníkov. 

Čakať na účasť hodinu po začiatku schôdze sa nepripúšťa. Hlasovať sa dá písomne. 

Keďže záložné právo pre spoločenstvá vlastníkov bytov vzniká zo zákona, predpokladajú, že sú prednostným záložným veriteľom. Teda, že ich pohľadávka by mala byť z výťažku dražby uspokojená ako prvá. 

Nie je to tak však vždy, upozorňujú dražobníci Prednostným záložným veriteľom je ten, ktorého záložné právo je registrované ako prvé v poradí. To znamená zapísané v katastri časovo skôr. (ht)


Zdroj: [Korzár; 169/2012; 23/07/2012; s.: 9; ht ; Zaradenie: RODINA