Príloha k vyhláške č. 152/2005 Z. z.

VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV 

Vykurované priestory / výsledná teplota ti ºC /

1. Obytné budovy 
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuch. kútom, pracovne, detské izby 21ºC 
kuchyne 20 ºC
kúpeľne 24 ºC
WC 20 ºC
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) 15 ºC
vykurované schodište 10 ºC
2. Administratívne budovy 
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne 20ºC 
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.) 15 ºC
vykurované vedľajšie schodište 10 ºC
3. Školské budovy 
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne 20 ºC
učebné dielne 18 ºC
telocvične 15 ºC
šatne v telocvični 20 ºC
kúpeľne a šatne 24 ºC
ordinácie a ošetrovne 24 ºC
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.) 15 ºC
materské školy – učebne, herne, spálne 22 ºC
– šatne pre deti 20 ºC
– umyvárne pre deti 24 ºC
– izolačné miestnosti 22 ºC
4. Nemocnice 
izby pre chorých, čakárne 22 ºC
ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne 24 ºC
operačné sály najmenej 25 ºC
predsiene, chodby, schodište, WC 20 ºC
služobné miestnosti 20 ºC
sklady liekov 15 až 20 ºC
sklady 15 ºC
5. Obchodné domy 
predajné miestnosti všeobecne 20 ºC
predaj trvanlivých potravín 18 ºC
predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia 15 ºC
sklady všeobecne 15 ºC
sklady potravín 10 až 12 ºC
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) 15 ºC
vykurované schodište 10 ºC
kancelárske miestnosti 20 ºC
6. Hotely a reštaurácie 
izby pre hostí 20 ºC
kúpeľne 24 ºC
hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály 20 ºC
hlavné schodište 15 ºC
kuchyňa 15 ºC
vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) 15 ºC
vedľajšie schodište 10 ºC
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti 
hľadisko a sály vrátane priľahlých priestorov 20 ºC
chodby, schodište, WC 15 ºC
kancelárske miestnosti 20 ºC
šatne pre účinkujúcich 22 až 24 ºC
8. Plavárne a kúpele 
haly s bazénom najmenej 24 ºC
sprchy, šatne, miestnosti pre masáž 24 ºC
vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC atď.) 22 ºC
9. Priemyselné prevádzky 
dielne pre jemnú mechaniku 18 až 20 ºC
zámočnícke dielne 16 až 18 ºC
obrábacie dielne 18 ºC
montážne haly – pre jemnú montáž 16 až 18 ºC
– pre hrubú montáž 12 až 14 ºC
zlievarne 10 ºC
šatne – len na odkladanie vrchného odevu 15 ºC
– na prezliekanie 20 ºC
umyvárne – len na umývanie do polovice tela 22 ºC
– sprchy a šatne pri sprchách 24 ºC
hygienické kúty pre ženy 24 ºC
kancelárske miestnosti, vrátnice atď. 20 ºC
chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti 15 ºC
vykurované schodište 10 ºC
10. Rôzne miestnosti 
jedálne 20 ºC
kuchyne (pre hromadné stravovanie) 15 ºC
spoločné nocľahárne 16 až 18 ºC
výstavné sály, múzeá 15 ºC
telocvične, športové haly 15 ºC
uzavreté miestnosti pre cestujúcich – na staniciach 15 ºC
– na letiskách 20 ºC
garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu 5 ºC