ÚRSO pripravil vyhlášku na rozpočítavanie tepla v bytoch, určiť presné množstvo spotrebovaného tepla však nie je stále technicky možné. Na teplo bude paušál, spotrebitelia nesúhlasia 

Pravidlá rozpočítavania dodaného tepla medzi jednotlivé byty zatiaľ nestanovuje žiaden predpis. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Práve sa totiž končí pripomienkové konanie vyhlášky, ktorú pripravil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 
Tu stlačte.