Správcovská spoločnosť - BARDBYT, s.r.o., v rámci predmetu činnosti spoločnosť je zameraná na správu všetkých typov objektov, vrátane bytov a nebytových priestorov v obytných domoch, hospodárskych blokov, polyfunkčných objektov a administratívnych budov na celom území mesta Bardejov.

 Správcovská spoločnosť - BARDBYT, s.r.o.     
     V rámci predmetu činnosti  spoločnosť je zameraná na správu všetkých typov objektov, vrátane bytov a nebytových priestorov v obytných domoch, hospodárskych blokov, polyfunkčných objektov a administratívnych budov na celom území mesta Bardejov.    Spravuje:       


- byty, nebytové priestory a bytové domy:

- 472 bytov vo vlastníctve mesta,
- byty vo vlastníctve fyzických osôb:  => K/9 – Komenského,
                                                        =>A/3- Dlhý rad,
                                                        =>Česká Lipa bl. T (4,5,6),
                                                        =>Přerovská bl. Z (1,2),

- nebytové priestory vo vlastníctve mesta:
  • Radničné námestie,
  • Dlhý rad, Slovenská ul.,
  • Stöcklova,
  • Hviezdoslavova,
  • Dom služieb AB,
  • Komenského,
  • Bardejovské Kúpele a pod.,

 

 Zabezpečuje:


- kompletný servis, t.j.  údržbu a havarijnú službu pre spravované nehnuteľnosti mesta, ako aj pre ostatné nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta – Základné školy, Materské školy, Stredisko obchodu a služieb Bardejovské Kúpele a pod., 
- realizáciu investičných akcií do nehnuteľností mesta v objeme cca 12. mil. Sk ročne, 
- opravu a údržbu na bytových a nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta v objeme cca 6 mil. Sk, ako aj po rozhodnutí vlastníkov bytov pre jednotlivé bytové domy. 

 Pri správe bytov spoločnosť ponúka:- otvorenie samostatných účtov pre fond opráv a údržbu (Fond opráv) a pre službové peniaze (zálohy teplo, TÚV, stud. vodu, elektrinu a pod. ) 
- všetky platby transparentne so súhlasom a podpisom osoby oprávnenej konať a podpisovať 

Poradenstvo
- poradenská a právna pomoc vyplývajúca z výkonu správy (investície, finančné plánu obnovy a rozvoja bytového domu, pohľadávky a pod.), 
- presné a striktné dodržiavanie Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vrátane poslednej novely s účinnosťou od 1.7.2007.  Ekonomika správcovskej spoločnosti:


- ročný obrat – cca 73 mil. Sk, 
- hospodárenie v roku 2004 – zisk + 55 tis. Sk