Tribúna
 
 

Bardbyt, s.r.o., Moyzesova7, 085 01 Bardejov

ponúka


na prenájom t r i b ú n u

Konštrukcie 9 x 7 m ALUR s horným zakrytím a nastaviteľnou výškou podesty od 70 do 120 cm , 
je ideálny pre stredne veľké podujatia a koncerty. Podesta – hliníkové pódium je s protišmykovým 
povrchom. 

Cena:

Prenájom tribúny:

 

na 1 deň 1.200 € ( 36.151,20 Sk ) + doprava,

zľava za každý ďalší deň

/ konečnú cenu je možné upraviť po vzájomnej dohode /

V cene je montáž a demontáž konštrukcie .
   ( konverzný kurz 30,1260 )       
       
Pohľad na postavenú tribúnu
       


              
 

Korešpondenčná adresa:   BARDBYT, s.r.o.,   Moyzesova 7,   085 03 Bardejov
mailto:bardbyt@stonline.sk; bardbyt@bardbyt.sk                                                 http://www.bardbyt.sk/