Technológie a voda

04.03.2012, 20:42,Dávame do pozornosti reláciu televízie TA3 o technológiách v distribúcií vody, o meraní nízkych prietokov vody.


 

http://www.primetrology.com/post/technologie-a-voda-89/
 

Vodomery nedokážu zmerať veľmi nízke prietoky vody zapríčinené napríklad netesnosťou vo vodovodných batériách (kvapkanie). Vložením patentovaného ventilu medzi vodomer a batériu (netesnosť) s jednoduchým princípom dokážeme zmerať objem vody, ktorá by sa v bežnom prípade nikde neobjavila a predstavovala by stratu pre dodávateľskú spoločnosť.

 

Princíp je založený na rovnováhe tlakov pred a za ventilom. Pri rovnovážnom stave je ventil uzatvorený a nepreteká ním žiadny prietok. V prípade netesnosti (kvapkanie z vodovodnej batérie) dochádza k poklesu tlaku na jednej strane ventilu. Pri určitej medznej hodnote sa ventil otvorí a nastane opätovne vyvážený stav tlaku na oboch stranách. Jednodnorázový presun objemu chýbajúcej kvapaliny za ventil ale už zaznamená aj vodomer (merateľný prietok). Týmto spôsobom je možné merať aj minimálne prietoky vody, ktoré nepokrýva merací rozsah vodomerov.

 

Obr. Schéma ventilu (zdroj: A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES)

 

 

 

Zdroj: TA3A.R.I.Poznámka:
Pri úniku vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu pretečie cca 5l/hod. – 120l/deň – 840l/týždeň – viac ako 3,5m3/mesiac.
To je odpoveď na to, prečo je rozdiel medzi fakturáčným meradlo a vodomermi v dome.